Uždaviniai

Informatikos mokslininkai ir ugdymo specialistai iš daugiau kaip keturiasdešimties šalių aptaria iš anksto pasiūlytus uždavinius, parengia rekomenduojamų ir privalomų uždavinių rinkinius, sudaromus iš maždaug poros šimtų uždavinių. Uždaviniai pateikiami anglų kalba, dirbtuvėse aptariami ir tobulinami. Iš parengtų uždavinių rinkinių konkursą rengiančios šalys atsirenka sau tinkamiausius ir išsiverčia į savo kalbą. Konkursą jau rengia per 60 pasaulio šalių (daugiau informacijos svetainėje www.bebras.org).

Nors lietuviškai vadiname konkursu, iš tiesų tai įvairių informatikos veiklų tinklas informatiniam mąstymui ugdyti.

 

Informatinis mąstymas – tai gebėjimas spręsti bet kurios srities problemas (uždavinius) tam tikrais etapais, apimančiais problemos formulavimo tikslinimą, duomenų analizę, dekomponavimą, abstrahavimą, automatizavimą, testavimą.

 

 

Bebro uždavinių tipai yra dvejopi:

  • Testo formos (pasirenkamo atsakymo).
  • Interaktyvios užduotys. Interaktyvios užduotys dar skirstomos pagal interaktyvumo lygį: mažo (įrašyti atsakymą į langelį), vidutinio (nutempti, sudėlioti objektus), didelio (kurti uždavinio atsakymą).

 

Bebro įvairių amžiaus grupių uždaviniai skiriasi. Ypač didelis dėmesys skiriamas uždaviniams, kurie skirti mažyliams, nykštukams. Juose tekstai būna glaustesni ir trumpesni, žinant, jog 1-4 klasių mokinių skaitymo gebėjimai yra prastesni. Taip pat paveikslėliai pateikiami panašūs į vaikiškų knygų iliustracijas.