Rekomendacijos mokytojui (vykdytojui)

 

Mokytojas, norėdamas vykdyti „Bebro“ konkursą, turi:

1. Turėti paskyrą Bebro varžybų lauke (toliau vadinama tiesiog sistema).

 • Užsiregistruoti sistemoje. Tam reikia pasirinkti nuorodą „Prisijungti“ ⇒„Sukurti naują paskyrą“, užpildyti registracijos formą (būtinas aktyvus ir unikalus el. pašto adresas).
 • Po registracijos palaukti, kol „Bebro“ konkurso organizatoriai patvirtins jo narystę ir mokytojo statusą. (Patvirtinimas išsiunčiamas el. paštu.).

2. Paraginti mokinius registruotis sistemoje. Tik gavę prisijungimo teisę mokiniai konkurso dieną galės dalyvauti.

 • Padėti jauniesiems „Bebro“ konkurso dalyviams užsiregistruoti sistemoje.
 • Jei „Bebro“ konkurso dalyvis neturi aktyvaus el. pašto adreso ir nemoka jo susikurti – pamokyti tai padaryti (pvz., per informacinių technologijų pamoką).

3. Prisijungti prie sistemos prieš treniruotę, taip pat konkurso išvakarėse ir

 • įsitikinti, kad visi jo mokykloje registruoti mokiniai iš tiesų mokosi šioje mokykloje;
 • jei kažkuris mokinys nesimoko jo mokykloje – mokinio profilyje panaikinti priskyrimą mokyklai. Tokiu atveju mokinys gaus el. laišką, jog jis neteisingai pasirinko mokyklą ir jam bus pasiūlyta mokyklą pasirinkti iš naujo;
 • pataisyti pastebėtus netikslumus pavardėse (mat tokie vardai ir pavardės bus automatiškai suvesti dalyvių pažymėjimuose);
 • susiplanuoti, prie kurių kompiuterių ir kuriuo laiku mokiniai dalyvaus konkurse;
 • paskelbti informaciją apie „Bebro“ konkursą mokiniams prieinamoje vietoje, informuoti mokyklos administraciją.

4. Konkurso (treniruotės) dieną, prieš pradėdamas vykdyti konkursą,

 • sistemoje sužymėti mokinius, kurie dalyvauja konkurse – kitaip mokiniai nematys užduočių (mokytojo leidimas galioja 10 minučių – tam, kad mokiniai negalėtų darbo pratęsti už klasės ribų),
 • paskelbti konkurso pradžią (mokiniai po mokytojo paskelbto starto jungiasi prie sistemos ir sprendžia uždavinius).

5. Pasibaigus konkursui mokiniai ar mokytojas gali išspausdinti dalyvio pažymėjimą (PDF dokumentą).
6. Apie tai, jog konkurso rezultatai jau paskelbti tiek mokytojas, tiek mokiniai bus informuoti el. paštu, kurį jie nurodė registracijos metu.