Rezultatų skelbimas, padėkos

 

Kiekvienas mokinys savo I etapo rezultatus gali pamatyti prisijungęs prie Bebro varžybų lauko.

 

Kiekvienais metais kiekvienas „Bebro“ konkurso dalyvis gauna padėką už dalyvavimą. Ją galima rasti ir atsispausdinti prisijungus prie „Bebro varžybų lauko“. Diplomai duodami mokiniams užėmusiems 1-3 vietas Lietuvos mastu. Jie įteikiami kasmetinėje „Bebro“ šventėje tradiciškai vykstančią lapkričio mėn. gale. „Bebro“ diplomai yra skirtingi, pirmąsias vietas užėmusieji gauna 1-ojo laipsnio diplomą, antrąsias vietas – 2-ojo, trečiąsias – 3-iojo laipsnio. Taip pat „Bebras“ skiria pagyrimo raštus, kurie įteikiami skirtingomis aplinkybėmis. 2014 metais pagyrimo raštas buvo įteiktas mokiniui už sąžiningumą.