BDAR. Duomenų apsauga

 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, visoms ES veikiančioms įmonėms, nesvarbu, kur jos įsikūrusios, taikomas vienas duomenų apsaugos taisyklių rinkinys.

 


 

Informatinio mąstymo konkurso „BEBRAS“ privatumo politika

 

1. „Lietuvos kompiuterininkų sąjunga“ (toliau — LIKS) yra svetainių www.bebras.lt ir lt.bebras.lt tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir informatinio mąstymo konkurso „BEBRAS“ organizatorius.

 

2. Atkreipiame dėmesį, jog šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems klientų (toliau — Vartotojas), apsilankiusių bebras.lt ir lt.bebras.lt internetinėje Svetainėje (toliau — Svetainė), veiksmams, kuriuos jie atlieka Svetainėje, įskaitant registraciją, dalyvavimą konkurse, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (arba) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau — Paslaugos).

 

3. Naudodamasis Paslaugomis Vartotojas sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Vartotojas nesutinka laikytis LIKS Privatumo politikos nuostatų, Vartotojas negali toliau naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.

 

4. Vartotojų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja LIKS. Tiek LIKS, tiek jokios kitos trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, Vartotojų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus Vartotojo sutikimo.

 

5. LIKS turi teisę vienašališkai savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas. Bet koks Privatumo politikos nuostatų pakeitimas įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje, o prisiregistravusiems Vartotojams papildomai yra pranešama el. paštu. Jei perskaitęs šias Privatumo politikos nuostatas Vartotojas nusprendžia toliau naudotis Svetainės suteikiamomis galimybėmis, tai yra laikoma patvirtinimu, kad su nuostatomis Vartotojas sutinka bei jas priima.

 

6. Pažymime, kad LIKS jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

 

7. LIKS turi teisę bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Vartotoją, siekiant svetainės Vartotojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

 

Vartotojų registracija

 

8. Tam, kad Vartotojai gautų prieigą visoms Svetainės paslaugoms, jie turi prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis Svetainėje. Vartotojai teikiantys savo kontaktinę informaciją suvokia, sutinka ir pageidauja, kad LIKS komanda galėtų su jais susisiekti.

 

9. LIKS Vartotojų asmeniniai duomenys pateikti Svetainės sistemoje yra apdorojami tiek rankiniu, tiek automatiniu būdu. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi LIKS, nepateikti savo asmeninių duomenų ir nesinaudoti Svetaine.

 

10. Be duomenų rinkimo per Svetainę, Vartotojas bet kuriuo metu gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis per visus kitus bendravimo kanalus, pavyzdžiui, telefonu ar laiškais.

 

11. Vartotojo kontaktiniams duomenims pasikeitus, jis privalo papildyti ir (arba) pakeisti juos Svetainėje.

 

12. Vartotojas yra visiškai atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą.

 

13. Naudojantis Svetaine draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą LIKS ir jo vartotojams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

14. LIKS turi teisę pašalinti Vartotojo registraciją ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo Svetainės duomenų bazės, jeigu Vartotojas pažeidė svetainės taisykles. Taip pat LIKS turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės ir nematerialinės žalos LIKS, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.

 

Renkami duomenys

 

15. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, klasė, mokyklos pavadinimas, apskritis, savivaldybė, rezultatas, atsakymai į klausimus ir kita su dalyvavimu konkurse susijusi informacija būtų saugoma LIKS bei matoma Vartotojui ir jo mokytojui. Viešai nėra skelbiama jokia vartotojų informacija.

 

16. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys gali būti perduoti savivaldybėms apdovanojimų tikslais. Jokioms kitoms trečiosioms šalims duomenys negali būti teikiami.

 

17. Vartotojas sutinka, kad LIKS naudoja slapukus ir jų dėka renka tiek užsiregistravusių, tiek neužsiregistravusių Vartotojų informaciją, kuri yra panaudojama statistikos ir svetainės gerinimo tikslais. Šis duomenų tvarkymas neleidžia nustatyti Vartotojo tapatybės.

 

Registracijos pašalinimas

 

18. Prisiregistravę Vartotojai LIKS Svetainės sistemoje gali bet kada paprašyti pašalinti savo visus asmeninius duomenis iš LIKS duomenų bazės, parašydami prašymą į info@bebras.lt, ir jie bus pašalinti.

 

Asmens duomenų saugojimo terminai

 

19. LIKS tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:

 

  • Vartotojo asmeniniai duomenys, tvarkomi Paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo.
  • Vartotojo asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip vienerius metus po to, kai registruotas Vartotojas raštu ar automatiniu būdu atsisako LIKS teikiamų paslaugų.
  • Sąžiningo dalyvavimo konkurse tikslu duomenys yra tvarkomi ir saugomi 25 metus.
  • Mokslinių tyrimų tikslu duomenys tvarkomi neribotą laiką, tačiau jie saugomi anonimizuoti.

 


Lietuvos kompiuterininkų sąjungos oficiali svetainė: www.liks.lt