Programavimas

Kompiuterio programų sudarymas pagal formalias sutartines taisykles. Programuojami įvairiausi uždaviniai: ekonomikos, inžinerijos, matematikos, buhalterinės apskaitos, planavimo ir kt. Sudėtingi uždaviniai programuojami keliais etapais: parengiama užduotis, sudaromas (arba parenkamas) uždavinio sprendimo metodas (algoritmas), rašomas programos tekstas, jis derinamas (bandomas kompiuteriu), testuojamas, programa tobulinama. Rengiant užduotį, tiksliai suformuluojamas uždavinys, kurį turės spręsti parašytoji programa, numatoma pradinių duomenų ir rezultatų pateikimo forma. Toliau sudaromas arba parenkamas uždavinio sprendimo algoritmas – tai pati svarbiausia dalis, nuo jos priklauso programos efektyvumas, rezultatų tikrumas. Programos tekstas užrašomas programavimo kalba. Programos tikrinimas, jos klaidų šalinimas – ilgas ir sunkus etapas. Tada sudaromi kontrolinių duomenų rinkiniai ir jais testuojamos visos programos dalys. Programavimu vadinama ir didelių kompiuterio programų sudarymas, ir papildomų, dalinių veiksmų (pavyzdžiui, makrokomandų) užrašymas formaliais sutartiniais žymenimis.

Komanda – tikslus, aiškus ir vienareikšmis nurodymas, kurį gali atlikti kompiuteris, robotas ar automatas. Komandų vykdymas viena po kitos vadinamas seka.

 


I lygis
Informatika be kompiuterio (13 veikla. Nurodymų tvarka. Programavimo kalbos)


II lygis

Konkurso „Bebras“ uždaviniai: Vitražas, Slankusis robotas


III lygis

Konkurso „Bebras“ uždavinys: Šokoladiniai saldainiai

 

 

 

 

 

Uždavinių paaiškinimai

Vitražas

Slankusis robotas

Šokoladiniai saldainiai