Lyginumas

Duomenų baito, kompiuterio žodžio arba kitokios duomenų porcijos savybė turėti lyginį bitų, lygių vienetui, skaičių. Naudojama patikrinti duomenų įrašymui arba persiuntimui. Duomenų porcija papildoma lyginumo bitu tokiu, kad visų bitų, lygių vienetui, skaičius būtų lyginis. Jeigu duomenis įrašius arba persiuntus jų bitų skaičius išliko lyginis, tikėtina, kad veiksmai buvo atlikti teisingai.


I lygis

Informatika be kompiuterio (4 veikla. Kortelių keitimo magija. Klaidų radimas ir taisymas)