Dėl konkurso lapkričio 14 dieną.

Atsiprašome už trikdžius sprendžiant uždavinius lapkričio 14 dieną.
Varžybų laukas neveikė tinkamai, todėl mokiniams, kurie dalyvavo konkurse lapkričio 14 dieną leidžiama spręsti uždavinius dar kartą. Šiuo atveju mokytojas suteikia leidimą spręsti uždavinius dar kartą ir mokinys gali spręsti tiek laiko, kiek yra likę.
Jei prieštaraujama sprendimo pratęsimui, tai lapkričio 14 d. sprendimai gali būti pašalinti, bet tik tuomet, kai mokytojas el. paštu info@bebras.lt atsiunčia pasirašytą prašymą su mokinių sąrašu dėl sprendimų anuliavimo. Pastaba. Šis atvejis turi būti aptartas su mokiniais, nes pašalinti rezultatai, sprendimai negali būti atstatomi!
Dėkojame visiems už pastabas. Tikimės, kad toliau viskas vyks sklandžiai.