2017 m. varžybos

Lapkričio 6–17 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 50-yje pasaulio šalių, vyko pirmasis konkurso „Bebras“ etapas. Šiais metais Lietuvoje „Bebro“ savaitėje dalyvavo 41 708 mokiniai.

Šie metai įsimintini, nes pirmą kartą dalyvavo ir mažiausieji – 1–2 klasės. Konkurse dalyvavo visų klasių mokiniai (1–12 kl.). Taip pat išplėtėme dalyvavimo laikotarpį – konkursas vykdomas dvi savaites, taip daro ir kitos šalys.
Stengėmės sukurti vis patrauklesnius uždavinius, kurie lavintų informatinį mąstymą. Informatinis mąstymas – tai ne tik informatikams, tai svarbus mąstymo gebėjimas visiems piliečiams. Informatinio mąstymo ugdymas – kompleksinis uždavinys, pagrindiniai ugdomi įgūdžiai: problemų sprendimas, abstraktus, loginis mąstymas, įvairios uždavinių sprendimo strategijos, duomenų analizė ir apdorojimas, algoritmavimo, programavimo, automatizavimo supratimas, sprendimų perkėlimas, išvadų darymas, apibendrinimas.