2015 m. apdovanojimų šventė

2015 m. gruodžio 19 d. geriausi konkurso I-ojo etapo dalyviai su mokytojais buvo pakviesti į apdovanojimų ceremoniją VU Matematikos ir informatikos fakultete.
Konferencijos organizatoriai dalyviams parengė intensyvią ir turiningą darbotvarkę: paskelbti konkurso „Bebras“ rezultatai bei apdovanoti nugalėtojai, suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės mokiniams, mokytojai dalyvavo konferencijoje.
Konferenciją ir apdovanojimų ceremoniją atidarė konkurso „Bebras“ iniciatorė ir sumanytoja prof. Valentina Dagienė. Svečius sveikino Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Marytė Skakauskienė, VU Matematikos ir informatikos fakulteto prodekanas Linas Būtėnas. Jis perskaitė pranešimą apie išmaniuosius ateities miestus. Lietuvos edukologijos universiteto studentai parodė spektaklį „Grybų karas“. Po jo prof. V. Dagienė, M. Skakauskienė ir L. Būtėnas įteikė diplomus bei pagyrimo raštus geriausiai konkurse pasirodžiusiems 3–12 klasių mokiniams.

Po apdovanojimų mokiniai ir jų tėveliai išbandė įvairias veiklas susijusias su informatiniu mąstymu: FLL žaibo turnyrą, interaktyvią fotolaboratoriją, virtualų žaidimą „Visma runner“, susipažino su vizualiojo programavimo aplinka „Scratch“, programa „Tinket.io“. Mokytojai klausėsi pranešimų apie informatinio mąstymo ugdymo svarbą, projekto SCIENTIX rezultatus, medijų ir informacinį raštingumą, informatikos mokymo be kompiuterio galimybes, interaktyvios mokymosi platformos „ViLLe“ panaudojimo galimybes, STE(A)M ugdymo Lietuvoje  aktualijas  ir  brandos  darbo,  įvedamo  nuo 2017-32018 mokslo metų, koncepciją ir organizavimo ypatybes.