Playing cards BEBRAS (for ages 7–10, English)

Computational thinking tasks for ages 7-10. English

5,00 €
Playing cards BEBRAS (for ages 7–10, Lithuanian)

Computational thinking tasks for ages 7-10.

5,00 €
About playing cards

 

„Bebro“ konkursas – unikalus projektas, sugalvotas ir pradėtas įgyvendinti Lietuvoje 2004 metais. Jo tikslas – atskleisti moksleiviams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir informatinio mąstymo sąvokomis, ugdyti moksleivių kūrybiškumą, informacinę kultūrą, algoritminę ir kompiuterinę mąstyseną. Įdomūs, aiškiai formuluojami uždaviniai apima visas fundamentalias informatikos sritis, parodo jų svarbą ir dermę su kitais mokslais.

 

Parengė: V. Dagienė, G. Stupurienė,
L. Vinikienė, A. Ivanauskienė (redaktorė) ir V. Kinčius (dizainas).
Creative Commons Attribution — ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-SA 3.0).

 

Playing cards BEBRAS (for ages 10–13, Lithuanian)

Computational thinking tasks for ages 10-13.

5,00 €