Uždaviniai

2014–2017 metais spręstus uždavinius, jų paaiškinimus ir atsakymus galite rasti čia: http://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/

„Bebro“ uždavinius rengia šiame konkurse dalyvaujančių šalių atstovai. Jie kasmet pavasarį renkasi sutartoje vietoje. Keturis kartus darbinis seminaras (dirbtuvės) vyko Pasvalio r. Balsių malūne (2005, 2006, 2007 ir 2009 m.), 2008 ir 2013 m. susitikimą surengė lenkai Torūnėje, 2010 m. – vokiečiai Dagstuhle, tris kartus uždavinių dirbtuvės rengtos Druskininkuose (2011, 2012 ir 2014 m.), 2015 m. „Bebro“ varžybų uždavinių rengėjai gegužės pabaigoje rinkosi Sankt Poelteno miestelyje Austrijoje, 2016 m. – Bodrume, Turkijoje.

Informatikos mokslininkai ir ugdymo specialistai iš daugiau kaip keturiasdešimties šalių aptaria iš anksto pasiūlytus uždavinius ir parengia rekomenduojamų bei privalomų uždavinių rinkinius – apie porą šimtų uždavinių. Uždaviniai pateikiami anglų kalba, aptariami ir tobulinami, tad kiekvienas uždavinys yra daugelio žmonių bendradarbiavimo rezultatas. Iš suformuotų rinkinių konkursą rengiančios šalys atsirenka joms labiausiai tinkamus uždavinius ir išsiverčia į savo kalbą.

 

Bebro uždavinių tipai yra dvejopi:

  • Testo formos (pasirenkamo atsakymo).
  • Interaktyvios užduotys. Interaktyvios užduotys dar skirstomos pagal interaktyvumo lygį: mažo (įrašyti atsakymą į langelį), vidutinio (nutempti, sudėlioti objektus), didelio (kurti uždavinio atsakymą).

Užduotys taip pat skirstomos pagal Bebro tarptautinės informatikos grupės išskirtus konceptus:

  • Algoritmai
  • Galvosūkiai
  • Informacijos suvokimas
  • Kompiuterių sistemų naudojimas
  • Struktūros ir šablonai
  • Informacinės, komunikacinės technologijos ir visuomenė

Bebro įvairių amžiaus grupių uždaviniai skiriasi. Ypač didelis dėmesys skiriamas uždaviniams, kurie skirti mažyliams. Jose tekstai būna glaustesni ir trumpesni, žinant, jog 3-4 klasių mokinių skaitymo gebėjimai yra prastesni. Taip pat paveikslėliai pateikiami panašūs į vaikiškų knygų iliustracijas.