Padėkos

Kiekvienais metais kiekvienas Bebro konkurso dalyvis gauna padėką už dalyvavimą. Ją galima rasti ir atsispausdinti prisijungus prie Bebro varžybų lauko. Diplomai duodami mokiniams užėmusiems 1-3 vietas Lietuvos mastu, jie įteikiami kasmetinėje Bebro šventėje tradiciškai vykstančią lapkričio mėn. gale. Bebro diplomai yra skirtingi, pirmąsias vietas užėmusieji gauna 1-ojo laipsnio diplomą, antrąsias vietas – 2-ojo, trečiąsias – 3-iojo laipsnio. Taip pat Bebras skiria pagyrimo raštus, kurie įteikiami skirtingomis aplinkybėmis. 2014 metais pagyrimo raštas buvo įteiktas mokiniui už sąžiningumą.