Konkurso struktūra

Konkurse dalyvauja 5 skirtingos mokinių grupės:

 • Kolegos (11-12 kl.)
 • Jauniai (9-10 kl.)
 • Draugai (7-8 kl.)
 • Bičiuliai (5-6 kl.)
 • Mažyliai (3-4 kl.)

Varžybos vyksta lapkričio vieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio. Mokytojas pasirenka su kuria grupe ir kurią dieną dalyvaus varžybose. Uždaviniai sprendžiami Bebro varžybų lauke.


 

Registracija

 • Registruojasi mokytojai
 • Registruojasi mokiniai

 

Dėmesio! Kiekvienas mokinys norintis dalyvauti konkurse privalo užsiregistruoti Bebro varžybų lauke, todėl jis privalo turėti savo elektroninį paštą.

Pradinių klasių mokinių sąrašus mokytojai gali įkelti patys.

 

Tiek mokytojų, tiek mokinių elektroniniai paštai turi būti unikalūs, t.y. negalimi keli sistemos naudotojai su tuo pačiu el. paštu.

 


Rezultatų skaičiavimo taisyklės

 

Mokinys pradeda varžybas, turėdamas 54 taškus.

 • Už teisingai išspręstą užduotį skiriami 6 (kai užduotis lengva), 9 (vidutinė) arba 12 (sunki) taškų.
 • Už nespręstą (neatsakytą) užduotį skiriama 0 taškų.
 • Už klaidingą atsakymą atimamas trečdalis už užduotį skiriamų taškų.

Maksimali surinktų taškų suma, esant 18 uždavinių rinkinyje, yra 216, jei uždavinių 15 – tuomet 180.

 


 

Reikalavimai kompiuteriui

 • Interneto prieiga
 • „Mozilla Firefox“ naršyklė (40.0.0 ar naujesnė versija), “Google Chrome” (50.0.0. ar naujesnė versija), IE10 ar naujesnė versija; dažniausiai tinka ir kitos naršyklės, tik dizainas gali būti kiek iškraipytas, o kartais neveikia varžybų užduotys.
  Naršyklėje turi būti įjungta „JavaScript“
 • (Priemonės ⇒ Nuostatos ⇒ Žiniatinklis ⇒ Leisti naudoti JavaScript“ [angl. Tools ⇒ Options ⇒ Content ⇒ Enable Javascript])

 


 

Instrukcija

Mokytojas, norėdamas vykdyti Bebro konkursą, turi:

1. Turėti paskyrą Bebro varžybų lauke (toliau vadinama tiesiog sistema).

 • Užsiregistruoti sistemoje. Tam reikia pasirinkti nuorodą „Prisijungti“ ⇒„Sukurti naują paskyrą“, užpildyti registracijos formą (būtinas aktyvus ir unikalus el. pašto adresas).
 • Po registracijos palaukti, kol Bebro konkurso organizatoriai patvirtins jo narystę ir mokytojo statusą. (Patvirtinimas išsiunčiamas el. paštu.)

2. Paraginti mokinius registruotis sistemoje. Tik gavę prisijungimo teisę mokiniai varžybų dieną galės dalyvauti konkurse.

 • Padėti jauniesiems Bebro varžybų dalyviams užsiregistruoti sistemoje.
 • Jei Bebro varžybų dalyvis neturi aktyvaus el. pašto adreso ir nemoka jo susikurti – pamokyti tai padaryti (pvz., per informacinių technologijų pamoką).

3. Prisijungti prie sistemos prieš treniruotę, taip pat varžybų išvakarėse ir

 • įsitikinti, kad visi jo mokykloje registruoti mokiniai iš tiesų mokosi šioje mokykloje;
 • jei kažkuris mokinys nesimoko jo mokykloje – reikia nueiti į mokinio profilį ir panaikinti priskyrimą mokyklai. Tokiu atveju mokinys gaus el. laišką, jog jis neteisingai pasirinko mokyklą ir jam bus pasiūlyta mokyklą pasirinkti iš naujo;
 • pataisyti pastebėtus netikslumus pavardėse (mat tokie vardai ir pavardės bus automatiškai suvesti dalyvių pažymėjimuose);
 • susiplanuoti, prie kurių kompiuterių ir kuriuo laiku mokiniai dalyvaus konkurse;
 • paskelbti informaciją apie Bebro konkursą mokiniams prieinamoje vietoje, informuoti mokyklos administraciją.

4. Varžybų (treniruotės) dieną, prieš pradėdamas vykdyti varžybas,

 • sistemoje sužymėti mokinius, kurie dalyvauja varžybose – kitaip mokiniai nematys užduočių (mokytojo leidimas galioja 10 minučių – tam, kad mokiniai negalėtų darbo pratęsti už klasės ribų),
 • paskelbti varžybų pradžią (mokiniai po mokytojo paskelbto starto jungiasi prie sistemos ir sprendžia testus).

5. Pasibaigus varžyboms mokiniai ar mokytojas gali išspausdinti (ar įsirašyti) dalyvio pažymėjimą (PDF dokumentą).
6. Apie tai, jog varžybų rezultatai jau paskelbti tiek mokytojas, tiek mokiniai bus informuoti el. paštu, kurį jie nurodė registracijos metu.

 


 

Jeigu kyla neaiškumų, prašome kreiptis el. paštu info@bebras.lt